Τεχνικές Επιτροπές
Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε.
Ε.ΣΥ.Δ.
         
Επικοινωνία Intranet
Αρχική Σελίδα / Τεχνικές Επιτροπές
Το ΕΣΥΔ
To Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Παρεχόμενες Υπηρεσίες
Η Σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης
Η Στελέχωση του ΕΣΥΔ
Τεχνικές Επιτροπές
Κατάλογος Αξιολογητών
Διεθνής Συνεργασία
Πρόσβαση
Ιδρυτικός νόμος της Α.Ε.
Κανονισμοί & Έγγραφα
Κανονισμοί & Έγγραφα Aξιολογητών
Διαδικασίες
Ενημέρωση
Κανονισμοί
Κριτήρια, Κατευθυντήριες Οδηγίες
Mνημόνια για την Ποιότητα
Οδηγίες Εργασίας
Εκδόσεις & Ανακοινώσεις
Εκδόσεις
Ανακοινώσεις
Έντυπα Αιτήσεων
Αιτήσεις για τη Διαπίστευση
Αιτήσεις Υποψηφίων Αξιολογητών / Εμπειρογνωμών
Πίνακας Συμμετοχής Εργαστηρίου σε Διεργαστηριακές Συγκριτικές Δοκιμές Ικανότητας
Πίνακες Διαπιστεύσεων
Κατάλογοι Φορέων και Εργαστηρίων
Αναζήτηση Φορέων και Εργαστηρίων
Πληροφορίες για τη Διαπίστευση
   
 
  Τεχνικές Επιτροπές  
 

Οι παρακάτω Tεχνικές Eπιτροπές ολοκλήρωσαν την θητεία τους  στις 16.4.2012, κατόπιν αποφάσης του Δ.Σ. του Ε.ΣΥ.Δ.

  Τεχνικές Επιτροπές Εργαστηρίων  
 

Γενική Τεχνική Επιτροπή Εργαστηρίων
Γεώργιος Αναστασόπουλος (Πρόεδρος), Κωνσταντίνος Γεωργίου, Χρήστος Κάκαλης, Κωνσταντίνος Λαμπαδάριος, Αλέξανδρος Λευκόπουλος, Ιωάννης Παπαδάκης, Αγγελική Σταθάκη-Φερδερίγου, Αντώνιος Τσακαλίδης, Ιωάννης Τσιλφίδης
Ειδική Τεχνική Επιτροπή Εργαστηρίων 1
(Δοκιμές σε τρόφιμα, ποτά, φάρμακα, καλλυντικά και κλινικά)
Ιωάννης Τσιλφίδης (Πρόεδρος), Ευγενία Λαμπή, Eυάγγελος Μπακέας
Ειδική Τεχνική Επιτροπή Εργαστηρίων 2
(Δοκιμές σε υφάσματα, ξύλο, χαρτί, δέρμα, πολυμερή, μέσα ατομικής προστασίας, δομικά, Μ.Κ.Δ., μηχανήματα, συσκευές, παιχνίδια, ηλεκτρολογικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός κ.λ.π.)
Ιωάννης Παπαδάκης (Πρόεδρος), Κωνσταντίνος Γεωργίου, 
Νισσήμ Μπενμαγιώρ
Ειδική Τεχνική Επιτροπή Εργαστηρίων 3
(Διακριβώσεις)
Αλέξανδρος Λευκόπουλος (Πρόεδρος), Αθανάσιος Δέσης, Λεωνίδας Κούλουθρος
Ειδική Τεχνική Επιτροπή Εργαστηρίων 4
(Δοκιμές στον κλινικό και ιατρο-διαγνωστικό τομέα)
Αγγελική Σταθάκη-Φερδερίγου (Πρόεδρος), Σταύρος Αρχοντάκης, Δημήτριος Νικούλης

  Τεχνικές Επιτροπές Φορέων Πιστοποίησης και Ελέγχου  
 

Γενική Τεχνική Επιτροπή Φορέων Πιστοποίησης και Ελέγχου
Γεώργιος Αναστασόπουλος (Πρόεδρος), Αντώνιος Γλάρος, Ιωάννης Καλλιάς, Θεοφάνης Κρουσταλλάκης, Βασίλειος Μάτσκος, Ζαχαρίας Μαυρούκας, Γεωργία Μεθενίτου, Κωνσταντίνος Μουρτζανός, Χαράλαμπος Νικολάου, Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος, Ξενοφών Παπαϊωάννου, Χαρίκλεια Πιπεροπούλου, Ευκλείδης Πιτσαλίδης
Ειδική Τεχνική Επιτροπή Φορέων 1
(Αγροδιατροφικός Τομέας)
Γεωργία Μεθενίτου (Πρόεδρος), Διονύσιος Βλάχος, Σπυρίδων Μπόλκας
Ειδική Τεχνική Επιτροπή Φορέων 2
(Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης)
Χαρίκλεια Πιπεροπούλου (Πρόεδρος), Αλέξανδρος Καραβανάς, Δημήτριος Λεβεντός
Ειδική Τεχνική Επιτροπή Φορέων 3
(Συστήματα Διαχείρισης της Ποιότητας - Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία)
Ευκλείδης Πιτσαλίδης (Πρόεδρος), Αντώνιος Γλάρος, Αθανάσιος Σαμαράς
Ειδική Τεχνική Επιτροπή Φορέων 4
(Πιστοποίηση Προσώπων)
Αντώνιος Γλάρος (Πρόεδρος), Ελένη Κρικέλα , Mαγδαληνή Kουλούρη
Ειδική Τεχνική Επιτροπή Φορέων 5
(Πιστοποίηση Προϊόντων - Έλεγχοι)
Κωνσταντίνος Μουρτζανός (Πρόεδρος), Χαράλαμπος Νικολάου, Ηλίας Τσάνης, Ελένη Φέρτη
Ειδική Τεχνική Επιτροπή Φορέων 6
(Έλεγχοι οχημάτων)
Θεοφάνης Κρουσταλάκης (Πρόεδρος), Νικόλαος Σαγιάς, Κωνσταντίνος Χαλκιόπουλος

 
Πνευματικά Δικαιώματα © 2009, Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης A.E. (E.ΣY.Δ.)
Θησέως 7, 176 76 Καλλιθέα, Τηλ.: 210 7204600, Fax: 210 7204555
e-mail: esyd@esyd.gr, website: http://www.esyd.gr