Παρεχόμενες Υπηρεσίες
Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Ε.ΣΥ.Δ.
         
Επικοινωνία Intranet
Αρχική Σελίδα / Παρεχόμενες Υπηρεσίες
Το Ε.ΣΥ.Δ.
To Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Παρεχόμενες Υπηρεσίες
Διοικητικό Συμβούλιο 
Εθνικό Συμβούλιο  Διαπίστευσης
Η Στελέχωση του Ε.ΣΥ.Δ.
Κατάλογος Αξιολογητών
Διεθνής Συνεργασία
Πρόσβαση
Ιδρυτικός νόμος του Ε.ΣΥ.Δ.
Κανονισμοί & Έγγραφα
Κανονισμοί & Έγγραφα Aξιολογητών
Διαδικασίες
Ενημέρωση
Κανονισμοί
Κριτήρια, Κατευθυντήριες Οδηγίες
Mνημόνια για την Ποιότητα
Οδηγίες Εργασίας
Εκδόσεις & Ανακοινώσεις
Εκδόσεις
Ανακοινώσεις
Έντυπα Αιτήσεων
Αιτήσεις για τη Διαπίστευση
Αιτήσεις Υποψηφίων Αξιολογητών / Εμπειρογνωμών
Πίνακας Συμμετοχής Εργαστηρίου σε Διεργαστηριακές Συγκριτικές Δοκιμές Ικανότητας
Πίνακες Διαπιστεύσεων
Κατάλογοι Φορέων και Εργαστηρίων
Αναζήτηση Φορέων και Εργαστηρίων
Πληροφορίες για τη Διαπίστευση
   
 
  Παρεχόμενες Υπηρεσίες  
 

  Το Ε.ΣΥ.Δ. παρέχει υπηρεσίες διαπίστευσης σε:  
 
Εργαστήρια Δοκιμών και Διακριβώσεων.
Ιατρικά Εργαστήρια.
Διοργανωτές Διεργαστηριακών Συγκρίσεων.
Φορείς Πιστοποίησης Προϊόντων.
Φορείς Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων.
Φορείς Πιστοποίησης Προϊόντων GlobalGap
Φορείς Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης της Ποιότητας.
Φορείς Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης της Aσφάλειας των Tροφίμων.
Φορείς Πιστοποίησης Συστημάτων Agro2.
Φορείς Πιστοποίησης Συστημάτων
Φορείς Πιστοποίησης Συστημάτων Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία.
Φορείς Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης της Ασφάλειας  ΠΛηροφοριών.
Φορείς Πιστοποίησης Προσώπων.
Φορείς Πιστοποίησης Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.
Φορείς Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχειριστικής Επάρκειας.
Φορείς Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης  Υπηρεσιών Επικοινωνίας.
Φορείς Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης  Υπηρεσιών Εκπαίδευσης.
Φορείς Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης  Υπηρεσιακής Συνέχειας.
Φορείς Πιστοποίησης Συστημάτων Ενεργειακής Διαχείρισης.
Φορείς Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης της Ποιότητας Προϊόντων για Ιατρική Χρήση.
Φορείς Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας.
Φορείς Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης της Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας.
Φορείς Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς.
Φορείς Ελέγχου.
Περιβαλλοντικοί Επαληθευτές (σύμφωνα με τον κανονισμό EMAS).
Φορείς Επικύρωσης & Επαλήθευσης Εκπομπών Αερίων Θερμοκηπίου.

Portlet: [main page content]Portlet: [jsp content (if any)]

 

Πνευματικά Δικαιώματα © 2009, Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης  (E.ΣY.Δ.)
Θησέως 7, 176 76 Καλλιθέα, Τηλ.: 210 7204600, Fax: 210 7204555
e-mail: esyd[at]esyd.gr, website: http://www.esyd.gr, Παράπονα:complaints[at]esyd.gr
Δ/νση Φορέων:bodiesdiv1[at]esyd.gr, Δ/νση Εργαστηρίων: labsdivision[at]esyd.gr